Dijital, Etkinlik

Öğretim Görevlisi Doğu Sırt ile MasterClass’ta Buluştuk!

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğu Sırt ile yapay zeka teknolojisinin dünü, bugünü ve yarınını konuştuk.


Doğu Sırt Kimdir?

Doğu Sırt: ‘’İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği’nde Öğretim Görevlisiyim. Uzmanlığım yapay zekâ üzerine. Bununla birlikte sektörde danışmanlık hizmeti veriyorum.’’

Yapay Zeka nedir?

Doğu Sırt: “İnsana özgü özellikleri; bir robota, bilgisayara ya da yazılıma aktarmaya yapay zekâ diyoruz. Yapay zekayı insanlardan ayıran şey ise bilinçtir.

Yapay Öğrenme (Machine Learning); geçmiş deneyimlere bakarak gelecekteki süreci tahmin etmektir, yapay zekanın alt dalıdır. Veriye en uygun modeli bulmaya çalışır ve bu modeli de farklı problemlere uygular. Sadece sınıflandırma değil sayısal tahmin de yapar.”

Yapay Zeka kavramı

Doğu Sırt: “Yapay zekâ kavramı, ilk kez 1956 yılında düzenlenen Dartmouth Konferansı’nda ortaya atıldı. Bu konferansta, bilgisayarların insan zekasını taklit edebileceği fikri üzerine yoğunlaşıldı. 1960’ların ve 1970’lerin başlarında, sembolik yapay zekâ yaklaşımı popüler oldu. Bu yaklaşım, semboller ve kurallar kullanarak zeki insan davranışlarını modellemeye çalıştı. 1980’lerden itibaren, yapay sinir ağları ve derin öğrenme gibi bağlantısal yapay zekâ yöntemleri geliştirilmeye başlandı. 2000’lerden itibaren ise hızla gelişmeye devam etti.”

Veri bilimi

Veri bilimi, yapay zekanın temel taşlarından biridir çünkü yapay zekayı besleyen ve eğiten verilerin analizi ve anlaşılmasıyla ilgilenir. Veri bilimi, istatistik, matematik, veri madenciliği ve makine öğrenimi gibi alanlardan yöntemleri kullanarak verilerdeki desenleri ve ilişkileri keşfeder. Bu analizler sonucunda elde edilen bilgiler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve geliştirilmesi için kullanılır.

Yapay Zeka Modelleri

Doğu Sırt: “İnsan benzeri düşünme ve karar verme yeteneklerine sahip olmayan, ancak verileri analiz ederek belirli görevleri gerçekleştirebilen yazılım veya donanım sistemleridir. Yapay zeka modelleri, genellikle makine öğrenimi veya derin öğrenme gibi tekniklerle eğitilir.

Yapay zeka modelleri; karmaşık problemleri çözmek, tahminlerde bulunmak, veri analizi yapmak, doğal dil işleme, görüntü ve ses tanıma gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu modeller, genellikle büyük miktarda veriyle eğitilir ve veri desenlerini tespit ederek öğrenirler. Eğitim sürecinde, birçok farklı algoritma ve yapay sinir ağı mimarisi kullanılabilir.

En yaygın kullanılan yapay zeka modelleri arasında çok katmanlı sinir ağları (derin öğrenme), destek vektör makineleri (SVM), karar ağaçları, doğrusal regresyon, K-en yakın komşu (KNN) gibi algoritmalar bulunur. Bu modeller, çeşitli veri tiplerini işleyebilir, sınıflandırma, regresyon, kümeleme, zaman serisi analizi gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir.

ChatGPT, transformer mimarisi üzerine kurulu. Bu yapı bize en kaliteli cevabı vermeye çalışır. Özellikle doğal dil işleme alanında büyük bir etkiye sahiptir. Reid Hoffman OpenAI’nin en yeni ve en güçlü dil modelini kullanarak Impromptu adlı bir kitap yazdı. Bilindiği kadarıyla ChatGPT 4 ile yazılan ilk kitap oldu.”

Gelecekte ne olacak?

Doğu Sırt: “Günümüzde borsa analizlerinden bankacılık sistemlerine, oyunlardan film yapımlarına ve gayrimenkul sistemlerine kadar her yerde yapay zeka kullanılıyor. Gelecekte şirketler her tür çalışmalarını yapay zekâ ile yapacaklar. Yapay Zeka kullanmayan şirketler yok olacaklar. Kurum çalışanları, çıkabilecek riskleri minimalize edebilecek. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda hibrit yapı yani yapay zekâ ve insanların ortaklaşa çalıştıklarını göreceğiz. Temelde, yapay zekanın insanı yönetmesini değil birlikte çalıştıkları bir gelecek hayal ediyoruz.

Yapay Zeka daha da gelişecek, kendi kendini modelleyebilecek. Dönüşüm yaşayacak meslekler olacak.’’

Diğer Etkinlikler