Dijital, Etkinlik

İş Hayatında Kişisel Gelişim

Partner Danışmanlık Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Bilgiç ile “İş Hayatı Yolculuğu, Kişisel Gelişim ve Değişim” konulu MasterClass gerçekleştirdik. Etkili bir lider olmak için başarı basamaklarını tek anlatan Mehmet Bilgiç’in sektöründe lider markalarda edindiği derin tecrübesi sayesinde kariyer gelişimimizde yeni bir pencere açıldı.

Bu MasterClass’ta; şirketlerin, küresel hedeflere ulaşabilmek için takip etmesi gereken adımları, kurumsal görünümün iş başvurularında kişiye kattığı değeri, profesyonel bir CV hazırlamanın inceliklerini öğrendik.

Şirketlerin Küreselleşmesi

Küresel çapta ve özel sektörde yaşanan değişime değinen Mehmet Bilgiç, “İş dünyasında giderek artan rekabet, şirketleri daha verimli ve yenilikçi olmaya zorluyor. Özel sektör yönetimde daha belirleyici bir hale geliyor. Küreselleşme, tüm iş dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

Şirketler birleşiyor veya satın almalar gerçekleştiriyorlar, böylece daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyorlar. Bu süreçte kalite, oyunun gerçek adı haline geliyor. Müşteriler artık sadece ürünü değil, aynı zamanda kaliteyi de satın alıyorlar.

Piyasadaki benzer ürün ve hizmetler arasında fark yaratmak giderek önem kazanıyor. Her ürün ve hizmet birbirine benzemeye başladığında, tüketicilerin tercihini etkilemek daha da zorlaşıyor. Bu nedenle, üründen ve üretimden kaçınmak ve yeni ve benzersiz ürünlere veya hizmetlere odaklanmak önemli hale geliyor.”

Şirket Hedeflerini Belirlemenin Önemi

Şirketlerin küresel değişime uyum sağlaması için temel unsurların bulunduğunu belirten Bilgiç:

“Şirketlerin öncelikle ‘Amacımız ne?’ sorusuna net bir cevap vermesi gerekmektedir. Bu, kaliteli iş gücü elde etmek ve sürdürmek için önemlidir.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için detaylı bir eylem planı oluşturulmalıdır. Bu plan; şirketin, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.

Şirketlerin başarılı olmaları için yetenekli ve motivasyonu yüksek bir iş gücüne sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle, şirketler çalışanlarını teşvik etmeli ve gelişimlerini desteklemelidir.

Şirketlerin, sermaye yapılarını gözden geçirmeleri ve gerektiğinde değişiklikler yapmaları gerekebilir. Ayrıca, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak rekabet avantajı elde etmeleri önemlidir.”

İş Başvurusunda Dikkat Edilen Noktalar

Başarılı bir iş başvurusu yapmanın anahtarının; doğru stratejiyi belirlemekten ve hedefleri net bir şekilde saptamaktan geçtiğini ifade eden Mehmet Bilgiç bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

“Başarılı bir başvuru süreci için ön hazırlık çok önemlidir. Şirketi iyi analiz etmek, vizyon ve misyonunu anlamak ve kendi hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek kritik öneme sahiptir. Abraham Lincoln’ün de dediği gibi, ‘Ön hazırlıktaki başarısızlık, başarısızlık için en iyi ön hazırlıktır.’ Bu nedenle, adım adım ve dikkatlice hazırlık yapmak başarınızı artıracaktır.

Mülakat süreci, iş başvurusu yapan adayın işverenle ilk etkileşim noktasıdır ve adayın işe alınıp alınmayacağına dair önemli bir karar aşamasıdır. Bu nedenle, mülakat sürecinde adayın davranışları, işverenler için oldukça önemli bir değerlendirme kriteridir.

Mülakat randevularına hassasiyet göstermek, işverene saygı duyduğunuzu ve işe olan ciddiyetinizi göstermenin önemli bir yoludur. Randevularınıza zamanında ve eksiksiz olarak katılmak, işverenler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır.

İşe başvurduğunuz şirkete karşı kurumsal bir görünüm sergilemek önemlidir. Bu, sadece sizin onlara değil, aynı zamanda onların da size ihtiyacı olduğunu göstermenizi sağlar. Görüşme esnasında etkin bir şekilde dinlemek, not almak ve yüksek konsantrasyon içinde sorular sormak da başvurunuzu olumlu yönde etkileyebilecek faktörler arasındadır.”

İş hayatı disiplin gerektirir. Bu nedenle, başvurduğunuz pozisyona uygun şekilde profesyonel bir CV hazırlamak da oldukça önemlidir. CV’nizdeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve etkileyici olması, işverenlerin dikkatini çekmenize yardımcı olabilir.”

Kurumsal Hayatta Başarının Anahtarı: Performans ve Potansiyel

Mehmet Bilgiç; kurumsal dünyada başarıyı beraberinde getiren, performans ve potansiyelin arasındaki farka değindi.

Performans Nedir?

“Performans, bir bireyin sahip olduğu yeteneklerle karşılaştığı zorluklar arasındaki farkı ifade eder. Yani, bir kişinin belirli bir süreçte ne kadar etkili olduğunu ve hedeflere ne kadar başarılı bir şekilde ulaştığını gösteren bir ölçüttür. Performans, genellikle somut sonuçlarla ölçülür ve bir çalışanın ne kadar verimli olduğunu anlamak için kullanılır.

Potansiyel Nedir?

Potansiyel, bir bireyin sahip olduğu yeteneklerle harcadığı çaba arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bir kişinin sahip olduğu yeteneklerin, ortaya koyduğu çaba ile çarpımı olarak da tanımlanabilir. Potansiyel, genellikle kişinin gelecekte ne kadar başarılı olabileceğini gösteren bir ölçüt olarak kabul edilir. Potansiyel, kişinin sahip olduğu yeteneklerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesiyle ortaya çıkar ve doğru stratejilerle geliştirilebilir.

Kurumsal hayatta başarılı olmak için, performans ve potansiyeli doğru şekilde yönetmek ve dengelemek önemlidir. Performans, mevcut durumu değerlendirmeye yararken, potansiyel geleceğe yönelik hedefler belirlemede yardımcı olur. İyi bir lider, çalışanlarının performansını değerlendirirken aynı zamanda potansiyellerini de göz önünde bulundurarak doğru yönlendirmeler yapar.”

İş Hayatının Geleceği

Önümüzdeki birkaç yıl içinde işveren ve çalışanlar arasındaki bağların değişeceğinden bahseden konuğumuz, “Gelecekte şirketler, çalışanlarına kar-zarar tablosu yapacaklar. Bu, şirketlerin çalışanların performansını daha detaylı bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlayacak. Kar-zarar tablosu, çalışanların şirketin hedeflerine ne kadar katkı sağladığını, hangi alanlarda iyileştirme gerektiğini ve performanslarının finansal sonuçlara nasıl yansıdığını göstererek, şirketlerin daha verimli kararlar almasına yardımcı olacak.

Gelecekte iş hayatında uzmanlık ve değer, daha fazla önem kazanacak. Çalışanlar, sahip oldukları uzmanlık alanları ve değerleri doğrultusunda daha fazla prim ve ödül alacaklar. Bu da çalışanların uzmanlık alanlarına odaklanmalarını ve kendilerini bu alanlarda geliştirmelerini gerektirecek.

Kariyerin karşılığı sadece statü değil, bilgi olacak. Gelecekte, başarılı olmak isteyen çalışanların, performanslarını somut olarak göstermeleri gerekecek.”

3R Kuralı Nedir?

Hem iş hayatında hem de sosyal hayatta kişinin verimini artıracak olan 3R’den bahseden Mehmet Bilgiç:

“Results (Sonuçlar): İş hayatında elde edilen sonuçlar, başarının en temel göstergesidir. Başarılı bir kariyer, doğru hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmakla mümkündür. Sonuç odaklı düşünmek ve hareket etmek, başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

Relations (İlişkiler): İyi ilişkiler kurmak, iş hayatında ve sosyal hayatta başarının temel taşlarından biridir. İyi ilişkiler, destek bulmanızı, fırsatları değerlendirmenizi ve daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. İnsan ilişkilerinde samimiyet ve güven ön planda olmalıdır.

Reputation (İtibar): İtibar, kişinin güvenilirliği ve saygınlığıdır. İş dünyasında ve sosyal hayatta itibar sahibi olmak, başkalarının gözünde değerli ve etkili biri olarak görülmenizi sağlar. İtibarınızı korumak, uzun vadeli başarınızı güvence altına alır.”

Ekip Çalışmasının Başarıya Katkısı

Liderlik ve iş dünyasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan konuğumuz, “Ekip ortamında hırslı olmaktan ziyade, tutkulu olmalısınız çünkü hırslı insanlar başkalarıyla uğraşırken, tutkulu olanlar kendileriyle uğraşır.” sözleriyle, iş hayatında sıkça karşılaşılan rekabet ortamında bile bencil davranmak yerine birlikte hareket etmenin ekip ruhunu yaşattığının altını çizdi.

“Tutkulu olanlar, sadece kendi hedeflerini değil, aynı zamanda ekibin başarısını da önemserler. Bu da iş birliği ve takım ruhunun gelişmesine olanak sağlar.” diyerek tutkulu olmanın başarıya ek olarak içsel tatmin ve mutluluk getirdiğini vurguladı.

Yetenek, Şans Mıdır?

Yetkinliğin; bilgi, beceri, davranış, deneyim ve kişiliğin toplamından oluştuğunu belirten Bilgiç, “Başa gelmek istiyorsanız arı gibi çalışmalısınız. Ayrıca, şu 3 kavramı da unutmayın: istemek, bilmek, yetmek.

“İstek, bir hedefe ulaşma arzusudur. Başarıya giden yolda atılan ilk adımdır. İstek, kişinin motivasyonunu artırır ve hedeflerine odaklanmasını sağlar ancak sadece istemek yeterli değildir; istek, aynı zamanda hedefe ulaşmak için gereken çabayı gösterme kararlılığıyla da desteklenmelidir.

Bilgi sahibi olmak, hedefe ulaşmak için gerekli olan doğru ve güncel bilgiye sahip olmayı ifade eder. Bilgi, kişinin hedeflerine nasıl ulaşabileceği konusunda rehberlik eder. Başarıya giden yolda doğru bilgiye sahip olmak, adımların daha sağlam atılmasını sağlar ve hedefe ulaşma sürecini hızlandırır.

Yetmek, yetenek veya kapasiteye sahip olmak anlamına gelir. Başarıya ulaşmak için gereken kapasiteye sahip olmak önemlidir. Yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilen kişiler, hedeflerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşırlar.”

Etkili İletişimin Değeri

Etkin bir dinleyici ve konuşmacı olmanın hayatın her alanında kişiye değer katacağını belirten Bilgiç, “Başarılı bir iş ilişkisi kurmanın temel kuralı, karşınızdakiyle aynı dili konuşmaktır. Nelson Mandela’nın de dediği gibi, ‘Biriyle anladığı dilde konuşursanız zihnine, eğer onun kendi dilinde konuşursanız kalbine hitap etmiş olursunuz.’

Şirketler de genel olarak iletişim odağında iki farklı tipte işler. Birinci tip, ‘Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim.’ yaklaşımını benimseyen müşteri odaklı şirketlerdir. Diğer bir deyişle, bu şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayıp onlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflerler.

İkinci tip şirketler ise daha inovatif bir yaklaşım sergiler. ‘Biz yaratalım, siz keyfini çıkarın,’ şeklinde düşünen şirketler, müşterilerine sadece ürün veya hizmet sunmakla kalmaz, aynı zamanda onlara farklı deneyimler yaşatmayı da amaçlarlar.” diyerek şirket yapısında da iletişimin önemini vurguladı.

Potansiyelinizi Keşfedin

Başarılı bir kariyerin ardında kazançlar kadar kayıpların da önemli olduğunu belirten Bilgiç, “Başarıya giden yoldaki en önemli adımlardan biri de konfor alanından çıkmaktır. Şans, sadece yetenekli insanların hizmetkarıdır. Bu nedenle, gerçek potansiyelinizi keşfetmek ve başarıya ulaşmak için konfor alanınızı terk etmelisiniz.”

Tavsiyeler

İş hayatı ve kariyer gelişimine yönelik yıllara dayanan birikimini, verimli bir sunumla bize aktaran Mehmet Bilgiç, konuşmasını noktalarken altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

“En kötü fikir, söylenmeyen fikirdir yani çekingenlik veya endişeyle geri planda kalmak yerine, cesurca düşüncelerinizi ifade etmek, sizi ve işinizi daha değerli kılar.

İletişimde sade ve anlaşılır bir dil kullanın, bu sayede karşı tarafın mesajınızı daha iyi anlamasını sağlarsınız.

Sürekli olumsuz düşünmeyin, motivasyonunuzu düşürebilir ve başarınızı engelleyebilirsiniz. Pozitif düşünmek, hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, motivasyon, başarıya giden yolda önemli bir itici güçtür. Kendinizi motive etmek, zorluklarla başa çıkmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Karşılaşılan sorunlara odaklanmak yerine, çözüm arayışına yönelmek daha yapıcı bir yaklaşımdır yani çözüm odaklı olun.

İşinizi değerli kılmak; kendinizi geliştirmek ve işinizi stratejik bir şekilde yönetmekle mümkündür. Başarılı olmak için, işinizin değerini artırmaya odaklanın.”

Bu MasterClass’ta; küreselleşmeyle birlikte şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamanın yollarını, iş başvurusunda bulunurken doğru stratejiler uygulayarak fark yaratmanın inceliklerini, kurumsal hayatta performans ve potansiyel kavramlarının farkını ve etkili iletişimin sosyal hayatımıza katkısını öğrendik. MasterClass’tan öğrendiklerimiz doğrultusunda, iş hayatında kendi farkımızı ortaya koyacağız.